Kết quả xổ số Miền Bắc

(Ngày 24-06-2017 )
Đặc Biệt 03261
Giải Nhất 70148
Giải Nhì 02102 10412
Giải Ba 61250 65484 49370
02594 92244 16221
Giải Tư 0589 7590 1245 7106
Giải Năm 1427 2525 9623
0501 8190 1044
Giải Sáu 064 848 673
Giải Bảy 50 20 21 26
Loto trực tiếp
0102061220212123
252627444445484850
506164707384899090
94
Đầu Loto
0 01-02-06
1 12
2 20-21-21-23-25-26-27
3
4 44-44-45-48-48
5 50-50
6 61-64
7 70-73
8 84-89
9 90-90-94
Đuôi Loto
0 20-50-50-70-90-90
1 01-21-21-61
2 02-12
3 23-73
4 44-44-64-84-94
5 25-45
6 06-26
7 27
8 48-48
9 89
Trong 3 ngày
21 - 4 lần , 3 ngày
81 - 3 lần , 2 ngày
59 - 3 lần , 2 ngày
50 - 3 lần , 2 ngày
88 - 3 lần , 2 ngày
73 - 2 lần , 2 ngày
64 - 2 lần , 2 ngày
84 - 2 lần , 2 ngày
90 - 2 lần , 1 ngày
49 - 2 lần , 2 ngày
74 - 2 lần , 1 ngày
0 - 2 lần , 2 ngày
91 - 2 lần , 2 ngày
70 - 2 lần , 2 ngày
23 - 2 lần , 2 ngày
12 - 2 lần , 2 ngày
48 - 2 lần , 1 ngày
72 - 2 lần , 1 ngày
26 - 2 lần , 2 ngày
93 - 2 lần , 1 ngày
44 - 2 lần , 1 ngày
45 - 2 lần , 2 ngày
Trong 7 ngày
83 - 6 lần , 5 ngày
21 - 5 lần , 4 ngày
81 - 5 lần , 3 ngày
50 - 5 lần , 4 ngày
12 - 5 lần , 4 ngày
43 - 5 lần , 4 ngày
73 - 5 lần , 5 ngày
49 - 4 lần , 4 ngày
34 - 4 lần , 3 ngày
72 - 4 lần , 2 ngày
00 - 4 lần , 3 ngày
59 - 4 lần , 3 ngày
88 - 4 lần , 3 ngày
06 - 4 lần , 2 ngày
08 - 4 lần , 4 ngày
90 - 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
0 - 2 lần , 2 ngày
12 - 2 lần , 2 ngày
21 - 5 lần , 3 ngày
23 - 2 lần , 2 ngày
26 - 2 lần , 2 ngày
45 - 2 lần , 2 ngày
73 - 2 lần , 2 ngày
84 - 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
14 - 21 ngày
33 - 10 ngày
40 - 16 ngày
47 - 14 ngày
53 - 13 ngày
58 - 10 ngày
77 - 15 ngày
92 - 13 ngày