Số chốt hôm nay

cobacbip (13:40)
đã chốt dàn 5x là : 01,05,07,09,10,12,13,16,17,21,23,24,25,27,29,30,33,34,37,38,39,41,43,45,47,49,50,51,52,53,54,57,63,70,71,72,73,74,75,82,83,85,87,89,90,91,93,94,96,97
cobacbip (13:40)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
PhanMemDanDe0944105999 (23:08)
đã chốt dàn 4x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,23,24,25,26,27,28,29,50,51,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
PhanMemDanDe0944105999 (23:07)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
PhanMemDanDe0944105999 (23:07)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
PhanMemDanDe0944105999 (23:06)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
PhanMemDanDe0944105999 (23:06)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Letsgo
De cham 4. Btd 34.74
18:12 22/04/18 0 trả lời
Kim anh Tran
34
18:38 21/04/18 0 trả lời

Tin tức mới nhất

Xếp hạng điểm tháng 04

# Tài khoản Điểm
Long Đẹp Trai 799
PhanMemDanDe0944105999 629
Hoàng Thượng 471
4 Thọ Trường Nguyễn 307
5 Phong Cao Duy 145
6 Anh Chính 141
7 Bùm chíu 77
8 Frankenstein 63
9 Hoàng Tiền Tỷ 56
10 Hòa Phạm 55
11 Nguyenhai1206 47
12 Lê Đạt 41
13 Trieu Nghia 27
14 Hà My 21
15 Nguyễn Tâm 20
16 Nhung123 -22
17 Đặng Mạnh -93
18 Cu Tí -107
19 Lonely love -143
20 Lê Thị Lô -167
21 cobacbip -205
22 DanDeChuan0913072040 -272
23 Hoiloan -284
24 Hoang Phuc -302
25 Bá Dũng -361
26 Máu đỏ -555
27 Lão Ngũ -564
28 Bucker Star -573
29 Tùng Exciter -635
30 Dung Mama -640
31 Cherry Nguyễn -722
32 Chó Xanh -862

Xếp hạng điểm tháng 3

# Tài khoản Điểm
Cherry Nguyễn 944
Đặng Mạnh 764
Toan nt 474
4 Hi hahi 445
5 Giang 443
6 Hà My 434
7 Tùng Exciter 425
8 Phong Cao Duy 312
9 Danh Thành[1] 277
10 Cu Tí 264

Danh sách trúng liên tiếp

Chó Xanh Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Lonely love Chốt trúng dàn 4x 1 ngày
Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 5x 6 ngày
PhanMemDanDe0944105999 Chốt trúng dàn 6x 6 ngày
Hà My Chốt trúng dàn 7x 11 ngày
Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 8x 12 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 01/2018 Danh Thành số điểm 1157

Kỷ lục trúng liên tiếp

Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 1x 2 ngày từ 28/03/2018 đến 29/03/2018
Phong Cao Duy Chốt trúng dàn 2x 3 ngày từ 07/04/2018 đến 09/04/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 27/03/2018 đến 31/03/2018
Danh Thành[1] Chốt trúng dàn 4x 4 ngày từ 21/03/2018 đến 24/03/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 13/03/2018 đến 22/03/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 6x 11 ngày từ 27/03/2018 đến 06/04/2018
Hoiloan Chốt trúng dàn 7x 13 ngày từ 17/03/2018 đến 29/03/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 8x 15 ngày từ 03/04/2018 đến 17/04/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu