Số chốt hôm nay

Nhanh tay chốt số để làm người chốt đầu tiên!

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Vui lòng đăng nhập để bình luận
hahah con chim
vai
09:51 22/05/18 0 trả lời
cobacbip
hic ngày cuối bộ 14
21:11 07/05/18 0 trả lời
muaxuan
stl131
17:34 27/04/18 0 trả lời

Tin tức mới nhất

Xếp hạng điểm tháng 06

# Tài khoản Điểm
Tiểu Bảo 817
Cu Tí 675
Lê Thị Lô 667
4 Anan Hương 522
5 Hiền Nguyễn 468
6 Hoàng Thượng 421
7 Lee Sin 275
8 Chính Cô đơn 226
9 Tùng Exciter 184
10 Bùm chíu 148
11 leanhhai1205 103
12 Quang Vũ 83
13 Xoá nợ 80
14 Chính Phạm 79
15 Hoàng Tiền Tỷ 63
16 Long Đẹp Trai 50
17 Lonely love 41
18 Thể Thể Thể 29
19 Thong Bui -25
20 Dung Mama -27
21 cobacbip -81
22 Bucker Star -106
23 Lão Ngũ -109
24 Bá Dũng -151
25 Hà My -378
26 Phong Cao Duy -433
27 Chó Xanh -541
28 Ke Lu Hanh -658
29 Trung Dũng -666
30 Máu đỏ -759
31 Anh Chính -778
32 Cherry Nguyễn -815

Xếp hạng điểm tháng 5

# Tài khoản Điểm
Long Đẹp Trai 594
Cherry Nguyễn 593
Chó Xanh 518
4 Máu đỏ 500
5 Lê Thị Lô 450
6 Anan Hương 367
7 Hoàng Thượng 356
8 Anh Chính 327
9 leanhhai1205 300
10 Lonely love 278

Danh sách trúng liên tiếp

Chó Xanh Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Anh Chính Chốt trúng dàn 3x 4 ngày
Lão Ngũ Chốt trúng dàn 4x 2 ngày
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 5x 5 ngày
Dung Mama Chốt trúng dàn 6x 8 ngày
Lonely love Chốt trúng dàn 7x 6 ngày
Hoàng Tiền Tỷ Chốt trúng dàn 8x 26 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 01/2018 Danh Thành số điểm 1157

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hà My Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 27/03/2018 đến 31/03/2018
Danh Thành[1] Chốt trúng dàn 4x 4 ngày từ 21/03/2018 đến 24/03/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 27/05/2018 đến 05/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 6x 11 ngày từ 27/03/2018 đến 06/04/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 8x 32 ngày từ 18/05/2018 đến 18/06/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu