Kết quả xổ số Miền Bắc

(Ngày 16-10-2018 )
Đặc Biệt 47019
Giải Nhất 34645
Giải Nhì 75635 81081
Giải Ba 01237 97575 41873
71518 81155 48459
Giải Tư 9165 5112 0470 7877
Giải Năm 8964 1825 5654
1014 5895 2811
Giải Sáu 480 737 264
Giải Bảy 90 88 96 22
Loto trực tiếp
111214181922253537
374554555964646570
737577808188909596
Đầu Loto
0
1 11-12-14-18-19
2 22-25
3 35-37-37
4 45
5 54-55-59
6 64-64-65
7 70-73-75-77
8 80-81-88
9 90-95-96
Đuôi Loto
0 70-80-90
1 11-81
2 12-22
3 73
4 14-54-64-64
5 25-35-45-55-65-75-95
6 96
7 37-37-77
8 18-88
9 19-59
Trong 3 ngày
64 - 6 lần , 3 ngày
37 - 4 lần , 2 ngày
59 - 3 lần , 3 ngày
12 - 3 lần , 3 ngày
11 - 2 lần , 2 ngày
81 - 2 lần , 2 ngày
90 - 2 lần , 2 ngày
77 - 2 lần , 2 ngày
80 - 2 lần , 2 ngày
95 - 2 lần , 2 ngày
53 - 2 lần , 1 ngày
57 - 2 lần , 1 ngày
46 - 2 lần , 1 ngày
28 - 2 lần , 1 ngày
96 - 2 lần , 2 ngày
75 - 2 lần , 2 ngày
88 - 2 lần , 2 ngày
14 - 2 lần , 2 ngày
25 - 2 lần , 2 ngày
18 - 2 lần , 2 ngày
22 - 2 lần , 2 ngày
73 - 2 lần , 2 ngày
19 - 2 lần , 2 ngày
35 - 2 lần , 2 ngày
65 - 2 lần , 2 ngày
45 - 2 lần , 2 ngày
55 - 2 lần , 2 ngày
54 - 2 lần , 2 ngày
70 - 2 lần , 2 ngày
Trong 7 ngày
64 - 7 lần , 4 ngày
37 - 6 lần , 4 ngày
45 - 6 lần , 5 ngày
53 - 6 lần , 2 ngày
12 - 5 lần , 5 ngày
18 - 5 lần , 5 ngày
88 - 5 lần , 3 ngày
75 - 4 lần , 4 ngày
96 - 4 lần , 3 ngày
59 - 4 lần , 4 ngày
81 - 4 lần , 4 ngày
25 - 4 lần , 3 ngày
05 - 4 lần , 3 ngày
90 - 4 lần , 4 ngày
19 - 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
11 - 2 lần , 2 ngày
12 - 3 lần , 3 ngày
14 - 2 lần , 2 ngày
18 - 2 lần , 2 ngày
19 - 2 lần , 2 ngày
22 - 2 lần , 2 ngày
25 - 2 lần , 2 ngày
35 - 2 lần , 2 ngày
37 - 5 lần , 2 ngày
45 - 2 lần , 2 ngày
54 - 2 lần , 2 ngày
55 - 2 lần , 2 ngày
59 - 3 lần , 3 ngày
64 - 9 lần , 3 ngày
65 - 2 lần , 2 ngày
70 - 2 lần , 2 ngày
73 - 2 lần , 2 ngày
75 - 2 lần , 2 ngày
77 - 2 lần , 2 ngày
80 - 2 lần , 2 ngày
81 - 2 lần , 2 ngày
88 - 2 lần , 2 ngày
90 - 2 lần , 2 ngày
95 - 2 lần , 2 ngày
96 - 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
02 - 10 ngày
15 - 10 ngày
36 - 15 ngày
38 - 11 ngày
40 - 15 ngày
67 - 10 ngày
93 - 10 ngày