Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 03

# Tài khoản Điểm
Đặng Mạnh 943
Hà My 505
Hi hahi 445
4 Giang 443
5 Thọ Trường Nguyễn 379
6 Cherry Nguyễn 344
7 Tùng Exciter 299
8 tran the 242
9 Lê Thị Lô 204
10 Lão Ngũ 45
11 Toan nt 19
12 Hà Văn Linh -3
13 Phong Cao Duy -13
14 Lô chập -15
15 Pham Cong Chinh -20
16 Nguyễn Thế Quang -39
17 Nguyễn Đức Nguyện -55
18 Cu Tí -56
19 Nguyễn Tùng Lâm -61
20 Bá Dũng -68
21 Anh Chính -69
22 Danh Tiến -70
23 Anh Phong -78
24 Michael -84
25 An Minh Anh -100
26 Bucker Star -108
27 Ông Bố Hai Con -119
28 Choboptn -119
29 Trần Đăng Quang[1] -120
30 Danh Thành[1] -137
31 Hoang Phuc -146
32 Đinh Xuân Quyết -175
33 Long Đẹp Trai -189
34 Chó Xanh -194
35 Trần Quyết -198
36 an gia phát -205
37 Hồng Anh -208
38 Hoàng Thượng -232
39 Danh Thành[2] -242
40 Hoàng Tiền Tỷ -301
41 Đoàn Dự -321
42 Chu Ka -342
43 Máu đỏ -375
44 Hoiloan -410
45 Trieu Nghia -560
46 VuongQuocWjn -646
47 Quang Vũ -665
48 Dung Mama -736
49 Lonely love -798
50 Nguyễn Xuân Lanh -904
51 Bùm chíu -1158
52 Phung Dai -1212
53 Linhvi -1450

Xếp hạng điểm tháng 2

# Tài khoản Điểm
Danh Thành[2] 233
Lão Ngũ 211
Phung Dai 170
4 Trần Đăng Quang[1] 91
5 VuongQuocWjn 51
6 Hà My 36
7 Hoiloan 30
8 tran the 19
9 Hi hahi -19
10 Dung Mama -94

Danh sách trúng liên tiếp

Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Cu Tí Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Bá Dũng Chốt trúng dàn 3x 1 ngày
Hà My Chốt trúng dàn 4x 2 ngày
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 5x 8 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 6x 10 ngày
Long Đẹp Trai Chốt trúng dàn 7x 10 ngày
Lão Ngũ Chốt trúng dàn 8x 10 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 01/2018 Danh Thành số điểm 1157

Kỷ lục trúng liên tiếp

Đặng Mạnh Chốt trúng dàn 1x 2 ngày từ 14/03/2018 đến 15/03/2018
Đặng Mạnh Chốt trúng dàn 2x 2 ngày từ 14/03/2018 đến 15/03/2018
Lão Ngũ Chốt trúng dàn 3x 3 ngày từ 28/02/2018 đến 02/03/2018
Danh Thành Chốt trúng dàn 4x 4 ngày từ 14/01/2018 đến 17/01/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 5x 8 ngày từ 13/03/2018 đến 20/03/2018
Bucker Star Chốt trúng dàn 6x 10 ngày từ 11/03/2018 đến 20/03/2018
Long Đẹp Trai Chốt trúng dàn 7x 10 ngày từ 11/03/2018 đến 20/03/2018
Hoiloan Chốt trúng dàn 8x 10 ngày từ 28/02/2018 đến 09/03/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 Danh Thành[1] 20,000 xu
7 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
8 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu
9 Hoi Dantoc 20,000 xu
10 Nam Trung 20,000 xu