Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 10

# Tài khoản Điểm
Máu đỏ 721
Long Đẹp Trai 708
Trung Dũng 339
4 Hoàng Tiền Tỷ 234
5 Ke Lu Hanh 165
6 Hiền Nguyễn 105
7 Hoàng Thượng 96
8 Lonely love 53
9 kimy2018 16
10 Phí Minh Phương 16
11 Cu Tí -27
12 Lee Sin -45
13 Cherry Nguyễn -67
14 Hà My -76
15 Tiểu Bảo -124
16 Chính Cô đơn -145
17 Bactinh -170
18 Bucker Star -218
19 Nhathuy -220
20 Chó Xanh -266
21 dangminhnam -282
22 Lê Thị Lô -321
23 Bùm chíu -334
24 Bá Dũng -380
25 Anan Hương -441
26 Dung Mama -453
27 Quang Vũ -615
28 Tùng Exciter -708
29 Lão Ngũ -748
30 Anh Chính -929
31 Phong Cao Duy -929

Xếp hạng điểm tháng 9

# Tài khoản Điểm
Phong Cao Duy 761
Tiểu Bảo 581
Hoàng Thượng 323
4 Bá Dũng 198
5 Quang Vũ 180
6 Anan Hương 106
7 Phí Minh Phương 23
8 Bentaly -50
9 Lehung -63
10 Bảo Khánh -84

Danh sách trúng liên tiếp

Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Bá Dũng Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 3x 1 ngày
Anan Hương Chốt trúng dàn 4x 2 ngày
Trung Dũng Chốt trúng dàn 5x 5 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 6x 10 ngày
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 7x 7 ngày
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 8x 17 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 07/2018 Quang Vũ số điểm 1174

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Trung Dũng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 20/09/2018 đến 23/09/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 27/09/2018 đến 01/10/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 27/05/2018 đến 05/06/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 8x 32 ngày từ 18/05/2018 đến 18/06/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu