Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 11

# Tài khoản Điểm
dangminhnam 911
Lee Sin 705
Cherry Nguyễn 651
4 Anh Chính 492
5 Chính Cô đơn 480
6 Lão Ngũ 287
7 Ke Lu Hanh 145
8 Tùng Exciter 134
9 Máu đỏ -76
10 Lonely love -103
11 Tiểu Bảo -169
12 Dung Mama -190
13 Quang Vũ -202
14 Hoàng Tiền Tỷ -229
15 Hiền Nguyễn -229
16 Chó Xanh -344
17 Hoàng Thượng -378
18 Lê Thị Lô -402
19 Long Đẹp Trai -404
20 Trung Dũng -495
21 Cu Tí -516
22 Hà My -554
23 Phong Cao Duy -651
24 Bucker Star -733
25 Anan Hương -1147
26 Bùm chíu -1169
27 Bá Dũng -1312

Xếp hạng điểm tháng 10

# Tài khoản Điểm
Cu Tí 1028
Máu đỏ 921
Hoàng Tiền Tỷ 596
4 Lee Sin 444
5 Hiền Nguyễn 417
6 Lê Thị Lô 317
7 Hà My 275
8 Cherry Nguyễn 168
9 Hoàng Thượng 158
10 Bá Dũng 131

Danh sách trúng liên tiếp

Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 1x 2 ngày
Anh Chính Chốt trúng dàn 2x 2 ngày
Lonely love Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 4x 3 ngày
Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 5x 5 ngày
Cu Tí Chốt trúng dàn 6x 7 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 7x 9 ngày
Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 8x 9 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 07/2018 Quang Vũ số điểm 1174

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Trung Dũng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 20/09/2018 đến 23/09/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 31/10/2018 đến 04/11/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 5x 11 ngày từ 12/10/2018 đến 22/10/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 8x 33 ngày từ 11/10/2018 đến 12/11/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu