Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 09

# Tài khoản Điểm
Anan Hương 1056
Tiểu Bảo 816
Phong Cao Duy 721
4 Hoàng Thượng 721
5 Bucker Star 601
6 Lee Sin 548
7 Bá Dũng 403
8 Long Đẹp Trai 332
9 Trung Dũng 186
10 Máu đỏ 114
11 Anh Chính 90
12 DanDe3Mien0902785555 72
13 Chính Cô đơn -12
14 Hà My -71
15 Bảo Khánh -84
16 Dung Mama -88
17 Lê Thị Lô -135
18 Lonely love -193
19 Chó Xanh -242
20 Quang Vũ -246
21 Hoàng Tiền Tỷ -430
22 Tùng Exciter -483
23 Hiền Nguyễn -492
24 Cu Tí -613
25 Ke Lu Hanh -649
26 Cherry Nguyễn -862
27 Lão Ngũ -867
28 Bùm chíu -901

Xếp hạng điểm tháng 8

# Tài khoản Điểm
Hiền Nguyễn 880
Anh Chính 779
Cu Tí 622
4 Hoàng Thượng 527
5 Tùng Exciter 480
6 Phong Cao Duy 448
7 Lê Thị Lô 314
8 Lee Sin 309
9 Cherry Nguyễn 134
10 Tiểu Bảo 27

Danh sách trúng liên tiếp

Chó Xanh Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Anan Hương Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Anan Hương Chốt trúng dàn 3x 1 ngày
Máu đỏ Chốt trúng dàn 4x 1 ngày
Dung Mama Chốt trúng dàn 5x 1 ngày
Dung Mama Chốt trúng dàn 6x 1 ngày
Lão Ngũ Chốt trúng dàn 7x 1 ngày
Lão Ngũ Chốt trúng dàn 8x 1 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 07/2018 Quang Vũ số điểm 1174

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 26/07/2018 đến 30/07/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 27/05/2018 đến 05/06/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 8x 32 ngày từ 18/05/2018 đến 18/06/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu