Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 07

# Tài khoản Điểm
Cu Tí 805
Chó Xanh 664
Hiền Nguyễn 653
4 Quang Vũ 645
5 Lonely love 568
6 Bùm chíu 547
7 Dung Mama 527
8 Lê Thị Lô 336
9 Thanh Bui 234
10 Anan Hương 163
11 Ke Lu Hanh 122
12 Lee Sin 97
13 dangminhnam 82
14 Tiểu Bảo 6
15 Anh Chính -4
16 cobacbip -40
17 Tùng Exciter -104
18 hoanggiang -107
19 Hà My -175
20 Bá Dũng -215
21 Cherry Nguyễn -229
22 Máu đỏ -465
23 Phong Cao Duy -465
24 Lão Ngũ -470
25 Long Đẹp Trai -529
26 Bucker Star -565
27 Hoàng Tiền Tỷ -612
28 Hoàng Thượng -861
29 Trung Dũng -862
30 Chính Cô đơn -890

Xếp hạng điểm tháng 6

# Tài khoản Điểm
Tiểu Bảo 1158
Hoàng Thượng 886
Lê Thị Lô 748
4 Hiền Nguyễn 688
5 Anan Hương 450
6 Cu Tí 442
7 Bucker Star 352
8 Tùng Exciter 276
9 Long Đẹp Trai 212
10 Quang Vũ 190

Danh sách trúng liên tiếp

Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 2x 2 ngày
Long Đẹp Trai Chốt trúng dàn 3x 3 ngày
Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 4x 1 ngày
Anh Chính Chốt trúng dàn 5x 4 ngày
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 6x 7 ngày
Chó Xanh Chốt trúng dàn 7x 7 ngày
Anan Hương Chốt trúng dàn 8x 20 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 06/2018 Tiểu Bảo số điểm 1158

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hà My Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 27/03/2018 đến 31/03/2018
Bucker Star Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 23/06/2018 đến 27/06/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 27/05/2018 đến 05/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 6x 11 ngày từ 27/03/2018 đến 06/04/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 8x 32 ngày từ 18/05/2018 đến 18/06/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu