Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 04

# Tài khoản Điểm
Long Đẹp Trai 799
PhanMemDanDe0944105999 629
Hoàng Thượng 471
4 Thọ Trường Nguyễn 307
5 Phong Cao Duy 145
6 Anh Chính 141
7 Bùm chíu 77
8 Frankenstein 63
9 Hoàng Tiền Tỷ 56
10 Hòa Phạm 55
11 Nguyenhai1206 47
12 Lê Đạt 41
13 Trieu Nghia 27
14 Hà My 21
15 Nguyễn Tâm 20
16 Nhung123 -22
17 Đặng Mạnh -93
18 Cu Tí -107
19 Lonely love -143
20 Lê Thị Lô -167
21 cobacbip -205
22 DanDeChuan0913072040 -272
23 Hoiloan -284
24 Hoang Phuc -302
25 Bá Dũng -361
26 Máu đỏ -555
27 Lão Ngũ -564
28 Bucker Star -573
29 Tùng Exciter -635
30 Dung Mama -640
31 Cherry Nguyễn -722
32 Chó Xanh -862

Xếp hạng điểm tháng 3

# Tài khoản Điểm
Cherry Nguyễn 944
Đặng Mạnh 764
Toan nt 474
4 Hi hahi 445
5 Giang 443
6 Hà My 434
7 Tùng Exciter 425
8 Phong Cao Duy 312
9 Danh Thành[1] 277
10 Cu Tí 264

Danh sách trúng liên tiếp

Chó Xanh Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Lonely love Chốt trúng dàn 4x 1 ngày
Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 5x 6 ngày
PhanMemDanDe0944105999 Chốt trúng dàn 6x 6 ngày
Hà My Chốt trúng dàn 7x 11 ngày
Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 8x 12 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 01/2018 Danh Thành số điểm 1157

Kỷ lục trúng liên tiếp

Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 1x 2 ngày từ 28/03/2018 đến 29/03/2018
Phong Cao Duy Chốt trúng dàn 2x 3 ngày từ 07/04/2018 đến 09/04/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 27/03/2018 đến 31/03/2018
Danh Thành[1] Chốt trúng dàn 4x 4 ngày từ 21/03/2018 đến 24/03/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 13/03/2018 đến 22/03/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 6x 11 ngày từ 27/03/2018 đến 06/04/2018
Hoiloan Chốt trúng dàn 7x 13 ngày từ 17/03/2018 đến 29/03/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 8x 15 ngày từ 03/04/2018 đến 17/04/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu