Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 05

# Tài khoản Điểm
Lê Thị Lô 580
Anan Hương 565
Máu đỏ 340
4 Anh Chính 336
5 Hoàng Thượng 330
6 Phong Cao Duy 265
7 Lonely love 198
8 Hiền Nguyễn 128
9 Chó Xanh 115
10 Tùng Exciter 109
11 Cherry Nguyễn 83
12 Quang Vũ 62
13 Quangbee 56
14 Khánh Đạt 30
15 Lee Sin 1
16 Cu Tí 0
17 soibamienCom0974816789 -5
18 Nguyễn Tâm -33
19 Phạm Xuân -80
20 Long Đẹp Trai -134
21 Bá Dũng -137
22 Hoiloan -146
23 Bucker Star -322
24 Chính Cô đơn -337
25 Hoàng Tiền Tỷ -406
26 Trung Dũng -419
27 cobacbip -454
28 Hà My -497
29 Bùm chíu -584
30 Lão Ngũ -594
31 Tiểu Bảo -613
32 Dung Mama -696
33 Ke Lu Hanh -706

Xếp hạng điểm tháng 4

Danh sách trúng liên tiếp

Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 1x 2 ngày
Anan Hương Chốt trúng dàn 2x 2 ngày
Trung Dũng Chốt trúng dàn 3x 3 ngày
Long Đẹp Trai Chốt trúng dàn 4x 2 ngày
Chó Xanh Chốt trúng dàn 5x 7 ngày
Dung Mama Chốt trúng dàn 6x 4 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 7x 10 ngày
Quang Vũ Chốt trúng dàn 8x 11 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 01/2018 Danh Thành số điểm 1157

Kỷ lục trúng liên tiếp

Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 1x 2 ngày từ 28/03/2018 đến 29/03/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 07/05/2018 đến 10/05/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 27/03/2018 đến 31/03/2018
Danh Thành[1] Chốt trúng dàn 4x 4 ngày từ 21/03/2018 đến 24/03/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 13/03/2018 đến 22/03/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 6x 11 ngày từ 27/03/2018 đến 06/04/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 7x 14 ngày từ 29/04/2018 đến 12/05/2018
Máu đỏ Chốt trúng dàn 8x 19 ngày từ 24/04/2018 đến 12/05/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu