Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 08

# Tài khoản Điểm
Cu Tí 655
Phong Cao Duy 626
Tiểu Bảo 487
4 Tùng Exciter 436
5 Chó Xanh 416
6 Lê Thị Lô 399
7 Lee Sin 345
8 Anh Chính 262
9 Hiền Nguyễn 98
10 Chính Cô đơn 73
11 Long Đẹp Trai 21
12 Hà My 16
13 ametit -64
14 Cherry Nguyễn -100
15 Thanh Bui -138
16 Lonely love -138
17 Hoàng Thượng -248
18 Trung Dũng -264
19 Bá Dũng -274
20 Hoàng Tiền Tỷ -289
21 Anan Hương -338
22 Máu đỏ -349
23 Bùm chíu -515
24 Lão Ngũ -600
25 Quang Vũ -615
26 Ke Lu Hanh -639
27 Bucker Star -700
28 Dung Mama -1035

Xếp hạng điểm tháng 7

# Tài khoản Điểm
Quang Vũ 1174
Dung Mama 711
Lonely love 694
4 Anan Hương 476
5 Hiền Nguyễn 305
6 Bùm chíu 294
7 Thanh Bui 285
8 Cu Tí 241
9 Chó Xanh 241
10 Lê Thị Lô 205

Danh sách trúng liên tiếp

Anh Chính Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Trung Dũng Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Bá Dũng Chốt trúng dàn 4x 5 ngày
Chính Cô đơn Chốt trúng dàn 5x 5 ngày
Chó Xanh Chốt trúng dàn 6x 8 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 7x 7 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 8x 11 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 07/2018 Quang Vũ số điểm 1174

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hà My Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 26/07/2018 đến 30/07/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 27/05/2018 đến 05/06/2018
Trung Dũng Chốt trúng dàn 6x 14 ngày từ 16/07/2018 đến 29/07/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 8x 32 ngày từ 18/05/2018 đến 18/06/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu