Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 10

# Tài khoản Điểm
Máu đỏ 636
Hiền Nguyễn 570
Long Đẹp Trai 402
4 Lonely love 387
5 Hoàng Tiền Tỷ 98
6 Trung Dũng 87
7 Cu Tí 86
8 kimy2018 16
9 Phí Minh Phương 16
10 Lê Thị Lô -29
11 Cherry Nguyễn -34
12 Lee Sin -83
13 Hà My -85
14 Hoàng Thượng -112
15 dangminhnam -135
16 Bá Dũng -163
17 Tiểu Bảo -165
18 Bactinh -170
19 Nhathuy -220
20 Chính Cô đơn -305
21 Bùm chíu -320
22 Ke Lu Hanh -343
23 Anan Hương -533
24 Chó Xanh -618
25 Dung Mama -628
26 Quang Vũ -739
27 Lão Ngũ -769
28 Bucker Star -800
29 Anh Chính -827
30 Tùng Exciter -914
31 Phong Cao Duy -946

Xếp hạng điểm tháng 9

# Tài khoản Điểm
Phong Cao Duy 761
Tiểu Bảo 581
Hoàng Thượng 323
4 Bá Dũng 198
5 Quang Vũ 180
6 Anan Hương 106
7 Phí Minh Phương 23
8 Bentaly -50
9 Lehung -63
10 Bảo Khánh -84

Danh sách trúng liên tiếp

Lonely love Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Lonely love Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Lão Ngũ Chốt trúng dàn 4x 1 ngày
Cu Tí Chốt trúng dàn 5x 8 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 6x 13 ngày
Phong Cao Duy Chốt trúng dàn 7x 5 ngày
Bùm chíu Chốt trúng dàn 8x 13 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 07/2018 Quang Vũ số điểm 1174

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Trung Dũng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 20/09/2018 đến 23/09/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 27/09/2018 đến 01/10/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 27/05/2018 đến 05/06/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 8x 32 ngày từ 18/05/2018 đến 18/06/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu