Tạo mức số

Tạo dàn đặc biệt

Lấy nhanh dàn đặc biệt

Đầu chẵn
Đầu lẻ
Đầu bé
Đầu lớn
Đuôi chẵn
Đuôi lẻ
Đuôi bé
Đuôi lớn
Tổng chẵn
Tổng lẻ
Tổng bé
Tổng lớn
Chẵn chẵn
Chẵn lẻ
Lẻ chẵn
Lẻ lẻ
Bé bé
Bé lớn
Lớn bé
Lớn lớn
Kép bằng
Kép lệch
Kép âm
Sát kép

Lọc ghép dàn đặc biệt

Dàn1

Dàn2

Lọc ghép dàn 3d 4d

Xếp hạng điểm tháng 04

# Tài khoản Điểm
Long Đẹp Trai 777
PhanMemDanDe0944105999 743
Hoàng Thượng 675
4 Phong Cao Duy 308
5 Thọ Trường Nguyễn 307
6 Anh Chính 124
7 Frankenstein 63
8 Hòa Phạm 55
9 Nguyenhai1206 47
10 Lê Đạt 41
11 Trieu Nghia 27
12 Nguyễn Tâm 20
13 Nhung123 -22
14 Bùm chíu -34
15 Hoàng Tiền Tỷ -38
16 Lonely love -54
17 Đặng Mạnh -93
18 Hà My -168
19 Lê Thị Lô -213
20 Bá Dũng -224
21 DanDeChuan0913072040 -272
22 Hoiloan -284
23 cobacbip -298
24 Hoang Phuc -302
25 Cu Tí -317
26 Bucker Star -428
27 Máu đỏ -443
28 Tùng Exciter -559
29 Lão Ngũ -626
30 Cherry Nguyễn -679
31 Chó Xanh -814
32 Dung Mama -960

Xếp hạng điểm tháng 3

# Tài khoản Điểm
Cherry Nguyễn 944
Đặng Mạnh 764
Toan nt 474
4 Hi hahi 445
5 Giang 443
6 Hà My 434
7 Tùng Exciter 425
8 Phong Cao Duy 312
9 Danh Thành[1] 277
10 Cu Tí 264

Danh sách trúng liên tiếp

Chó Xanh Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 3x 1 ngày
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 4x 1 ngày
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 2 ngày
PhanMemDanDe0944105999 Chốt trúng dàn 6x 9 ngày
PhanMemDanDe0944105999 Chốt trúng dàn 7x 9 ngày
PhanMemDanDe0944105999 Chốt trúng dàn 8x 9 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 01/2018 Danh Thành số điểm 1157

Kỷ lục trúng liên tiếp

Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 1x 2 ngày từ 28/03/2018 đến 29/03/2018
Phong Cao Duy Chốt trúng dàn 2x 3 ngày từ 07/04/2018 đến 09/04/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 27/03/2018 đến 31/03/2018
Danh Thành[1] Chốt trúng dàn 4x 4 ngày từ 21/03/2018 đến 24/03/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 13/03/2018 đến 22/03/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 6x 11 ngày từ 27/03/2018 đến 06/04/2018
Hoiloan Chốt trúng dàn 7x 13 ngày từ 17/03/2018 đến 29/03/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 8x 15 ngày từ 03/04/2018 đến 17/04/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu