Tạo mức số

Tạo dàn đặc biệt

Lấy nhanh dàn đặc biệt

Đầu chẵn
Đầu lẻ
Đầu bé
Đầu lớn
Đuôi chẵn
Đuôi lẻ
Đuôi bé
Đuôi lớn
Tổng chẵn
Tổng lẻ
Tổng bé
Tổng lớn
Chẵn chẵn
Chẵn lẻ
Lẻ chẵn
Lẻ lẻ
Bé bé
Bé lớn
Lớn bé
Lớn lớn
Kép bằng
Kép lệch
Kép âm
Sát kép

Lọc ghép dàn đặc biệt

Dàn1

Dàn2

Lọc ghép dàn 3d 4d

Xếp hạng điểm tháng 08

# Tài khoản Điểm
Cu Tí 655
Phong Cao Duy 626
Tiểu Bảo 487
4 Tùng Exciter 436
5 Chó Xanh 416
6 Lê Thị Lô 399
7 Lee Sin 345
8 Anh Chính 262
9 Hiền Nguyễn 98
10 Chính Cô đơn 73
11 Long Đẹp Trai 21
12 Hà My 16
13 ametit -64
14 Cherry Nguyễn -100
15 Thanh Bui -138
16 Lonely love -138
17 Hoàng Thượng -248
18 Trung Dũng -264
19 Bá Dũng -274
20 Hoàng Tiền Tỷ -289
21 Anan Hương -338
22 Máu đỏ -349
23 Bùm chíu -515
24 Lão Ngũ -600
25 Quang Vũ -615
26 Ke Lu Hanh -639
27 Bucker Star -700
28 Dung Mama -1035

Xếp hạng điểm tháng 7

# Tài khoản Điểm
Quang Vũ 1174
Dung Mama 711
Lonely love 694
4 Anan Hương 476
5 Hiền Nguyễn 305
6 Bùm chíu 294
7 Thanh Bui 285
8 Cu Tí 241
9 Chó Xanh 241
10 Lê Thị Lô 205

Danh sách trúng liên tiếp

Anh Chính Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Trung Dũng Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Bá Dũng Chốt trúng dàn 4x 5 ngày
Chính Cô đơn Chốt trúng dàn 5x 5 ngày
Chó Xanh Chốt trúng dàn 6x 8 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 7x 7 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 8x 11 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 07/2018 Quang Vũ số điểm 1174

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hà My Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 26/07/2018 đến 30/07/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 27/05/2018 đến 05/06/2018
Trung Dũng Chốt trúng dàn 6x 14 ngày từ 16/07/2018 đến 29/07/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 8x 32 ngày từ 18/05/2018 đến 18/06/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu