Tạo mức số

Tạo dàn đặc biệt

Lấy nhanh dàn đặc biệt

Đầu chẵn
Đầu lẻ
Đầu bé
Đầu lớn
Đuôi chẵn
Đuôi lẻ
Đuôi bé
Đuôi lớn
Tổng chẵn
Tổng lẻ
Tổng bé
Tổng lớn
Chẵn chẵn
Chẵn lẻ
Lẻ chẵn
Lẻ lẻ
Bé bé
Bé lớn
Lớn bé
Lớn lớn
Kép bằng
Kép lệch
Kép âm
Sát kép

Lọc ghép dàn đặc biệt

Dàn1

Dàn2

Lọc ghép dàn 3d 4d

Xếp hạng điểm tháng 10

# Tài khoản Điểm
Máu đỏ 636
Hiền Nguyễn 570
Long Đẹp Trai 402
4 Lonely love 387
5 Hoàng Tiền Tỷ 98
6 Trung Dũng 87
7 Cu Tí 86
8 kimy2018 16
9 Phí Minh Phương 16
10 Lê Thị Lô -29
11 Cherry Nguyễn -34
12 Lee Sin -83
13 Hà My -85
14 Hoàng Thượng -112
15 dangminhnam -135
16 Bá Dũng -163
17 Tiểu Bảo -165
18 Bactinh -170
19 Nhathuy -220
20 Chính Cô đơn -305
21 Bùm chíu -320
22 Ke Lu Hanh -343
23 Anan Hương -533
24 Chó Xanh -618
25 Dung Mama -628
26 Quang Vũ -739
27 Lão Ngũ -769
28 Bucker Star -800
29 Anh Chính -827
30 Tùng Exciter -914
31 Phong Cao Duy -946

Xếp hạng điểm tháng 9

# Tài khoản Điểm
Phong Cao Duy 761
Tiểu Bảo 581
Hoàng Thượng 323
4 Bá Dũng 198
5 Quang Vũ 180
6 Anan Hương 106
7 Phí Minh Phương 23
8 Bentaly -50
9 Lehung -63
10 Bảo Khánh -84

Danh sách trúng liên tiếp

Lonely love Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Lonely love Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Lão Ngũ Chốt trúng dàn 4x 1 ngày
Cu Tí Chốt trúng dàn 5x 8 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 6x 13 ngày
Phong Cao Duy Chốt trúng dàn 7x 5 ngày
Bùm chíu Chốt trúng dàn 8x 13 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 07/2018 Quang Vũ số điểm 1174

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Trung Dũng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 20/09/2018 đến 23/09/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 27/09/2018 đến 01/10/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 27/05/2018 đến 05/06/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 8x 32 ngày từ 18/05/2018 đến 18/06/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu