Thống kê tổng hợp

Hướng dẫn sử dụng

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Từ ngày
Đến ngày
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về