ADMIN thông báo: Đến hẹn lại lên sắp tới lotoxoso sẽ tổ chức sự kiện CHỐT SỐ THÁNG 6 cho tất cả anh em trên diễn đàn ! Mọi thông tin chi tiết sẽ được admin cập nhật sớm nhất ! Chúc anh em 1 tháng mới may mắn!

Bảng đặc biệt tuần theo đít

Hướng dẫn sử dụng

THỐNG KÊ BẢNG ĐĂC BIỆT TUẦN THEO ĐUÔI :  là phương pháp thống kê lấy số cuối cùng của giải đặc biệt để tạo thành bảng số trong tháng. Căn cứ vào những dữ liệu thống kê có để có thể tìm ra quy luật phương pháp để ra số ngày hôm sau.

THỐNG KÊ BẢNG ĐĂC BIỆT TUẦN THEO ĐUÔI :  là phương pháp thống kê lấy số cuối cùng của giải đặc biệt để tạo thành bảng số trong tháng. Căn cứ vào những dữ liệu thống kê có để có thể tìm ra quy luật phương pháp để ra số ngày hôm sau.
THỐNG KÊ BẢNG ĐĂC BIỆT TUẦN THEO ĐUÔI :  là phương pháp thống kê lấy số cuối cùng của giải đặc biệt để tạo thành bảng số trong tháng. Căn cứ vào những dữ liệu thống kê có để có thể tìm ra quy luật phương pháp để ra số ngày hôm sau.
THỐNG KÊ BẢNG ĐĂC BIỆT TUẦN THEO ĐUÔI :  là phương pháp thống kê lấy số cuối cùng của giải đặc biệt để tạo thành bảng số trong tháng. Căn cứ vào những dữ liệu thống kê có để có thể tìm ra quy luật phương pháp để ra số ngày hôm sau.
THỐNG KÊ BẢNG ĐĂC BIỆT TUẦN THEO ĐUÔI :  là phương pháp thống kê lấy số cuối cùng của giải đặc biệt để tạo thành bảng số trong tháng. Căn cứ vào những dữ liệu thống kê có để có thể tìm ra quy luật phương pháp để ra số ngày hôm sau.
THỐNG KÊ BẢNG ĐĂC BIỆT TUẦN THEO ĐUÔI :  là phương pháp thống kê lấy số cuối cùng của giải đặc biệt để tạo thành bảng số trong tháng. Căn cứ vào những dữ liệu thống kê có để có thể tìm ra quy luật phương pháp để ra số ngày hôm sau.
THỐNG KÊ BẢNG ĐĂC BIỆT TUẦN THEO ĐUÔI :  là phương pháp thống kê lấy số cuối cùng của giải đặc biệt để tạo thành bảng số trong tháng. Căn cứ vào những dữ liệu thống kê có để có thể tìm ra quy luật phương pháp để ra số ngày hôm sau.

Từ ngày
Đến ngày