Số chốt hôm nay

Nhanh tay chốt số để làm người chốt đầu tiên!

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Dam Nguyen
Mai co lo 00.11.22
21:08 22/07/18 0 trả lời
Cutom Nghiãly
Bê nơ
23:46 09/07/18 0 trả lời

Tin tức mới nhất

Xếp hạng điểm tháng 12

# Tài khoản Điểm
Ke Lu Hanh 542
Anh Chính 521
Hà My 472
4 Chính Cô đơn 472
5 Dung Mama 470
6 Tùng Exciter 452
7 Tiểu Bảo 430
8 Long Đẹp Trai 392
9 Lee Sin 381
10 Bùm chíu 354
11 Quang Vũ 189
12 Hoàng Tiền Tỷ 121
13 Phong Cao Duy 99
14 Nguyễn Hoàng Gia 97
15 Bá Dũng 71
16 Cherry Nguyễn 56
17 Lão Ngũ 55
18 Chó Xanh -32
19 Máu đỏ -96
20 Bucker Star -166
21 dangminhnam -184
22 Cu Tí -210
23 Trung Dũng -251
24 Hiền Nguyễn -295
25 Lê Thị Lô -371
26 Anan Hương -546
27 Lonely love -600
28 Hoàng Thượng -835

Xếp hạng điểm tháng 11

# Tài khoản Điểm
dangminhnam 1504
Ke Lu Hanh 1197
Long Đẹp Trai 702
4 Tiểu Bảo 552
5 Lão Ngũ 477
6 Cherry Nguyễn 263
7 Trung Dũng 231
8 Hoàng Tiền Tỷ 204
9 Máu đỏ 119
10 Phong Cao Duy 100

Danh sách trúng liên tiếp

Long Đẹp Trai Chốt trúng dàn 1x 2 ngày
Lão Ngũ Chốt trúng dàn 2x 2 ngày
Hoàng Tiền Tỷ Chốt trúng dàn 3x 3 ngày
Lee Sin Chốt trúng dàn 4x 2 ngày
Bùm chíu Chốt trúng dàn 5x 6 ngày
Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 6x 7 ngày
Máu đỏ Chốt trúng dàn 7x 8 ngày
Cu Tí Chốt trúng dàn 8x 6 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 11/2018 dangminhnam số điểm 1504

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Trung Dũng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 20/09/2018 đến 23/09/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 31/10/2018 đến 04/11/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 5x 11 ngày từ 12/10/2018 đến 22/10/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 8x 33 ngày từ 11/10/2018 đến 12/11/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu