Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 03

# Tài khoản Điểm
Anh Chính 604
Tùng Exciter 540
Bùm chíu 432
4 Hoàng Thượng 369
5 Bá Dũng 303
6 Lonely love 214
7 Long Đẹp Trai 195
8 Chó Xanh 175
9 Hà My 166
10 Cu Tí 145
11 Bucker Star 141
12 Lão Ngũ 106
13 Tiểu Bảo 22
14 Cherry Nguyễn 21
15 Phong Cao Duy -55
16 Hiền Nguyễn -77
17 Trung Dũng -180
18 Lê Thị Lô -191
19 Lee Sin -232
20 Quang Vũ -248
21 Chính Cô đơn -319
22 Ke Lu Hanh -410
23 Máu đỏ -419
24 Hoàng Tiền Tỷ -694
25 Anan Hương -956
26 Dung Mama -1262

Xếp hạng điểm tháng 2

# Tài khoản Điểm
Hiền Nguyễn -48
Cherry Nguyễn -376
Hoàng Tiền Tỷ -446
4 Máu đỏ -576
5 Dung Mama -745
6 Bucker Star -766
7 Quang Vũ -955
8 Long Đẹp Trai -967
9 Hà My -1091
10 Chính Cô đơn -1187

Danh sách trúng liên tiếp

Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Bá Dũng Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Bá Dũng Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Phong Cao Duy Chốt trúng dàn 4x 3 ngày
Lonely love Chốt trúng dàn 5x 5 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 6x 7 ngày
Máu đỏ Chốt trúng dàn 7x 8 ngày
Long Đẹp Trai Chốt trúng dàn 8x 9 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 11/2018 dangminhnam số điểm 1504

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 28/12/2018 đến 31/12/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 4x 6 ngày từ 18/02/2019 đến 23/02/2019
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 11 ngày từ 22/02/2019 đến 04/03/2019
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 8x 33 ngày từ 11/10/2018 đến 12/11/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu