Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 02

# Tài khoản Điểm
Dung Mama 434
Máu đỏ 365
Hiền Nguyễn 309
4 Tùng Exciter 235
5 Bucker Star 219
6 Chính Cô đơn 85
7 Tiểu Bảo 68
8 Bá Dũng -14
9 Cu Tí -85
10 Hà My -99
11 Hoàng Thượng -105
12 Hoàng Tiền Tỷ -110
13 Lonely love -114
14 Long Đẹp Trai -177
15 Anh Chính -348
16 Quang Vũ -353
17 Cherry Nguyễn -377
18 Lê Thị Lô -399
19 Lee Sin -446
20 Chó Xanh -588
21 Phong Cao Duy -656
22 Lão Ngũ -726
23 Anan Hương -801
24 Trung Dũng -818
25 Ke Lu Hanh -835
26 Bùm chíu -938

Xếp hạng điểm tháng 1

# Tài khoản Điểm
dangminhnam 1029
Trung Dũng 978
Hà My 481
4 Bucker Star 473
5 Dung Mama 286
6 Chính Cô đơn 235
7 Bùm chíu 98
8 Thanh Bui 35
9 Nguyễn Hoàng Gia -12
10 Bentaly -33

Danh sách trúng liên tiếp

Tùng Exciter Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Cu Tí Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 4x 2 ngày
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 5x 3 ngày
Quang Vũ Chốt trúng dàn 6x 6 ngày
Lee Sin Chốt trúng dàn 7x 8 ngày
Quang Vũ Chốt trúng dàn 8x 12 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 11/2018 dangminhnam số điểm 1504

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 28/12/2018 đến 31/12/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 31/10/2018 đến 04/11/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 5x 11 ngày từ 12/10/2018 đến 22/10/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 8x 33 ngày từ 11/10/2018 đến 12/11/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu