Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 01

# Tài khoản Điểm
Trung Dũng 1218
dangminhnam 1029
Bucker Star 903
4 Chính Cô đơn 649
5 Dung Mama 334
6 Bùm chíu 318
7 Lão Ngũ 245
8 Phong Cao Duy 150
9 Tiểu Bảo 136
10 Máu đỏ 135
11 Hà My 63
12 Thanh Bui 35
13 Nguyễn Hoàng Gia -12
14 Hoàng Thượng -13
15 Bentaly -33
16 Minh Bui -34
17 Bá Dũng -53
18 Chó Xanh -82
19 Hiền Nguyễn -117
20 Anh Chính -143
21 Quang Vũ -295
22 Cu Tí -356
23 Lonely love -401
24 Hoàng Tiền Tỷ -429
25 Ke Lu Hanh -569
26 Tùng Exciter -582
27 Long Đẹp Trai -658
28 Anan Hương -712
29 Lê Thị Lô -878
30 Lee Sin -1308
31 Cherry Nguyễn -1336

Xếp hạng điểm tháng 0

# Tài khoản Điểm

Danh sách trúng liên tiếp

Anan Hương Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Phong Cao Duy Chốt trúng dàn 2x 2 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 4x 2 ngày
Chính Cô đơn Chốt trúng dàn 5x 6 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 6x 13 ngày
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 7x 9 ngày
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 8x 12 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 11/2018 dangminhnam số điểm 1504

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 28/12/2018 đến 31/12/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 31/10/2018 đến 04/11/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 5x 11 ngày từ 12/10/2018 đến 22/10/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 8x 33 ngày từ 11/10/2018 đến 12/11/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu