Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 01

# Tài khoản Điểm
Trung Dũng 1225
dangminhnam 1029
Bucker Star 782
4 Chính Cô đơn 508
5 Dung Mama 455
6 Máu đỏ 313
7 Bùm chíu 313
8 Lão Ngũ 212
9 Hà My 164
10 Hoàng Thượng 135
11 Tiểu Bảo 94
12 Phong Cao Duy 65
13 Thanh Bui 35
14 Bá Dũng -9
15 Nguyễn Hoàng Gia -12
16 Bentaly -33
17 Minh Bui -34
18 Chó Xanh -118
19 Hiền Nguyễn -226
20 Hoàng Tiền Tỷ -229
21 Lonely love -355
22 Quang Vũ -385
23 Anh Chính -420
24 Cu Tí -511
25 Ke Lu Hanh -538
26 Tùng Exciter -577
27 Anan Hương -633
28 Long Đẹp Trai -656
29 Lê Thị Lô -872
30 Cherry Nguyễn -1376
31 Lee Sin -1464

Xếp hạng điểm tháng 0

# Tài khoản Điểm

Danh sách trúng liên tiếp

Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 2x 2 ngày
Anan Hương Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Dung Mama Chốt trúng dàn 4x 3 ngày
Chính Cô đơn Chốt trúng dàn 5x 7 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 6x 14 ngày
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 7x 10 ngày
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 8x 13 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 11/2018 dangminhnam số điểm 1504

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 28/12/2018 đến 31/12/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 31/10/2018 đến 04/11/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 5x 11 ngày từ 12/10/2018 đến 22/10/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 8x 33 ngày từ 11/10/2018 đến 12/11/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu