Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 12

# Tài khoản Điểm
Bùm chíu 714
Hà My 706
Chính Cô đơn 695
4 Bucker Star 647
5 Anh Chính 557
6 Ke Lu Hanh 543
7 Tùng Exciter 522
8 Bá Dũng 450
9 Dung Mama 444
10 Quang Vũ 416
11 Tiểu Bảo 379
12 Lee Sin 241
13 Long Đẹp Trai 158
14 Nguyễn Hoàng Gia 97
15 Lão Ngũ 83
16 Phong Cao Duy 56
17 Cherry Nguyễn 27
18 Cu Tí 9
19 Bentaly -71
20 Máu đỏ -93
21 Trung Dũng -111
22 Hoàng Tiền Tỷ -215
23 Chó Xanh -226
24 Lê Thị Lô -236
25 Lonely love -284
26 Hiền Nguyễn -459
27 dangminhnam -637
28 Anan Hương -665
29 Hoàng Thượng -994

Xếp hạng điểm tháng 11

# Tài khoản Điểm
dangminhnam 1504
Ke Lu Hanh 1197
Long Đẹp Trai 702
4 Tiểu Bảo 552
5 Lão Ngũ 477
6 Cherry Nguyễn 263
7 Trung Dũng 231
8 Hoàng Tiền Tỷ 204
9 Máu đỏ 119
10 Phong Cao Duy 100

Danh sách trúng liên tiếp

Cu Tí Chốt trúng dàn 1x 3 ngày
Bùm chíu Chốt trúng dàn 2x 2 ngày
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 3x 3 ngày
Phong Cao Duy Chốt trúng dàn 4x 3 ngày
Dung Mama Chốt trúng dàn 5x 8 ngày
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 6x 5 ngày
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 7x 10 ngày
Lão Ngũ Chốt trúng dàn 8x 9 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 11/2018 dangminhnam số điểm 1504

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Trung Dũng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 20/09/2018 đến 23/09/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 31/10/2018 đến 04/11/2018
Cu Tí Chốt trúng dàn 5x 11 ngày từ 12/10/2018 đến 22/10/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 8x 33 ngày từ 11/10/2018 đến 12/11/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu