Vui lòng đăng nhập để xem lịch sử chốt

Xếp hạng điểm tháng 03

# Tài khoản Điểm
Hoàng Thượng 673
Tùng Exciter 651
Anh Chính 547
4 Bùm chíu 532
5 Hà My 321
6 Chó Xanh 310
7 Bucker Star 248
8 Cherry Nguyễn 211
9 Cu Tí 186
10 Lão Ngũ 130
11 Lonely love 88
12 Bá Dũng 27
13 Hiền Nguyễn 17
14 Long Đẹp Trai -82
15 Lê Thị Lô -83
16 Phong Cao Duy -150
17 Tiểu Bảo -153
18 Chính Cô đơn -165
19 Trung Dũng -197
20 Quang Vũ -336
21 Ke Lu Hanh -387
22 Lee Sin -451
23 Hoàng Tiền Tỷ -535
24 Máu đỏ -549
25 Anan Hương -826
26 Dung Mama -1482

Xếp hạng điểm tháng 2

# Tài khoản Điểm
Hiền Nguyễn -48
Cherry Nguyễn -376
Hoàng Tiền Tỷ -446
4 Máu đỏ -576
5 Dung Mama -745
6 Bucker Star -766
7 Quang Vũ -955
8 Long Đẹp Trai -967
9 Hà My -1091
10 Chính Cô đơn -1187

Danh sách trúng liên tiếp

Chó Xanh Chốt trúng dàn 1x 2 ngày
Lê Thị Lô Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 3x 3 ngày
Trung Dũng Chốt trúng dàn 4x 1 ngày
Hà My Chốt trúng dàn 5x 5 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 6x 6 ngày
Hà My Chốt trúng dàn 7x 9 ngày
Long Đẹp Trai Chốt trúng dàn 8x 11 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 11/2018 dangminhnam số điểm 1504

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 28/12/2018 đến 31/12/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 4x 6 ngày từ 18/02/2019 đến 23/02/2019
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 11 ngày từ 22/02/2019 đến 04/03/2019
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 8x 33 ngày từ 11/10/2018 đến 12/11/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu