Tạo mức số

Tạo dàn đặc biệt

Lấy nhanh dàn đặc biệt

Đầu chẵn
Đầu lẻ
Đầu bé
Đầu lớn
Đuôi chẵn
Đuôi lẻ
Đuôi bé
Đuôi lớn
Tổng chẵn
Tổng lẻ
Tổng bé
Tổng lớn
Chẵn chẵn
Chẵn lẻ
Lẻ chẵn
Lẻ lẻ
Bé bé
Bé lớn
Lớn bé
Lớn lớn
Kép bằng
Kép lệch
Kép âm
Sát kép

Lọc ghép dàn đặc biệt

Dàn1

Dàn2

Lọc ghép dàn 3d 4d

Xếp hạng điểm tháng 03

# Tài khoản Điểm
Anh Chính 604
Tùng Exciter 540
Bùm chíu 432
4 Hoàng Thượng 369
5 Bá Dũng 303
6 Lonely love 214
7 Long Đẹp Trai 195
8 Chó Xanh 175
9 Hà My 166
10 Cu Tí 145
11 Bucker Star 141
12 Lão Ngũ 106
13 Tiểu Bảo 22
14 Cherry Nguyễn 21
15 Phong Cao Duy -55
16 Hiền Nguyễn -77
17 Trung Dũng -180
18 Lê Thị Lô -191
19 Lee Sin -232
20 Quang Vũ -248
21 Chính Cô đơn -319
22 Ke Lu Hanh -410
23 Máu đỏ -419
24 Hoàng Tiền Tỷ -694
25 Anan Hương -956
26 Dung Mama -1262

Xếp hạng điểm tháng 2

# Tài khoản Điểm
Hiền Nguyễn -48
Cherry Nguyễn -376
Hoàng Tiền Tỷ -446
4 Máu đỏ -576
5 Dung Mama -745
6 Bucker Star -766
7 Quang Vũ -955
8 Long Đẹp Trai -967
9 Hà My -1091
10 Chính Cô đơn -1187

Danh sách trúng liên tiếp

Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Bá Dũng Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Bá Dũng Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Phong Cao Duy Chốt trúng dàn 4x 3 ngày
Lonely love Chốt trúng dàn 5x 5 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 6x 7 ngày
Máu đỏ Chốt trúng dàn 7x 8 ngày
Long Đẹp Trai Chốt trúng dàn 8x 9 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 11/2018 dangminhnam số điểm 1504

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hoàng Thượng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 28/12/2018 đến 31/12/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Cherry Nguyễn Chốt trúng dàn 4x 6 ngày từ 18/02/2019 đến 23/02/2019
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 11 ngày từ 22/02/2019 đến 04/03/2019
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Anh Chính Chốt trúng dàn 8x 33 ngày từ 11/10/2018 đến 12/11/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu