Trường hợp số up lên bị sai do hệ thống trục trặc(ít khi xảy ra) các bạn hãy báo cho admin kiểm tra lại nhé !